Dobré skutky o Vánocích

I když patří Vánoce mezi svátky a období, kdy jsou lidi šťastní a dopřávají si nejen více lásky, ale i materiálních hodnot, najdou se i lidi, kteří potřebují pomoc, aby jich mohli prožít stejně. O to více jsou tyto svátky vhodné k tomu, abyste se díky vaší angažovanosti zapojili do toho, udělat pro nich dobrý skutek, který jich potěší a pomůže jim tak, jak to jen jde.
medvídci a stetoskop

..1         CHARITA V PLNÉM PROUDU

Služba, jakou je charita se snaží pomáhat lidem v nouzi v průběhu celého roku. Ovšem v době svátků přivítají pomoc mnohem více než kdy jindy. Zapojit se do činnosti můžete i vy, díky nemalé pomoci, kterou budete ochotní pro lidi, kteří to potřebují udělat.
•       Jestli máte doma staré a teplé oblečení, neváhejte ho darovat!
•       Velkým darem pro nich bude i nákup trvanlivých potravin, které využijí vždy.
•       Velmi úctyhodné a vděčné jsou i finanční prostředky, kterými se rozhodnete přispět k dobré věci.Nemusí se jednat o částky velkých rozměrů, jakýkoliv příspěvek potěší a budou za něho vděční!

..2         POMOC NEMOCNÝM DĚTEM

Zejména děti, které nemají tu možnost prožít typické svátky ve svém domově v kruhu rodiny, by si zasloužily alespoň malou náhradu za to, čím si musí v jejich věku procházet. K nevyčíslitelným příspěvkům patří dárky od lidí, kteří na nich myslí v tomto období nejvíce.
•       Potěšit jich můžete řadou hraček, které máte doma a už jich nepotřebujete nebo jim můžete pořídit nové, které jistě neodmítnou.
dvě seniorky

..3         DOMOVY PRO SENIORY

Na tu nejstarší generaci mnohdy nemyslí ani rodinný příslušníci a jejich svátky probíhají v prostoru domova důchodců tak, jako kdyby ani neexistovali. Zasloužili by si mnohem více pozornosti, které se jim bohužel už nedostává.
•       Uspořádat pro nich můžete vánoční program a taktéž jich potěšit i praktickými dárky, které využijí.
•       Teplé oblečení, knihy, křížovky nebo společenské hry, jsou často vděčné a pro starší lidi nejlepším dárkem, který můžou dostat.
Služby jsou tady od toho, abychom je využívali, můžeme je ovšem i nabízet díky naší aktivitě vůči tomu, čeho jsme schopní dosáhnout, pokud se zaměříme na charitativní pomoc. A ve vánočním období to platí dvojnásobně.