Děti a drogy

Bohužel je tomu opravdu tak Obětí trestného činu se v dnešní době může stát kdokoliv z nás. Dokonce i nevinné děti. Jestli je tedy něco, co je rozhodně potřeba, pak je to znát svá práva a být schopen je uplatnit v ten pravý čas.

pixlička na léky

V dnešní době jsou za drogy považovány látky, které jsou ať přírodního tak i syntetického původu. Za přírodní bychom mohli považovat marihuanu a za syntetické například heroin. Tyto látky jsou schopny ovlivnit prožívání nebo vnímání jedince a vytvořit závislost.

Každým rokem vzrůstá počet nezletilých, kteří už vyzkoušeli alkohol nebo drogy. Bohužel věk, kdy se tyto věci zkouší, se snižuje.
pixlička na léky

Naše děti se mohou dostat do kontaktu s drogami kdekoliv a také kdykoliv. Je jedno, jestli se jedná o školu nebo kroužek. Nabídnout jim je mohou jak kamarádi, tak pouhý známý.

Není výjimkou ani to, že se osoba, která je nezletilá, dostala pod vliv zcela bez svého vědomí. Droga totiž může být vhozena do jídla nebo nápoje cizí osobou. Je potřeb dávat si na své věci velký pozor.

Ovlivnění takovou návykovou látkou může vést k trestné činnosti, jako je znásilnění nebo loupež.

U dětí je velmi důležitá prevence. Ta by neměla být zajištěna pouze ze strany rodičů. Je ale potřeba, aby s nimi rodiče o věcech tohoto typu mluvili a šli svým ratolestem příkladem.

Vhodné jsou semináře, které nejčastěji provozují školy. Děti by se měly dozvědět o nebezpečích a následujících krocích.

Užívání drog se projevuje hlavně navenek. Může se jednat o deprese, zanedbávání vzhledu, jídla apod.

Pokud u dítěte vznikne závislost, je třeba vyhledat odbornou pomoc. Aby došlo k úplnému uzdravení, je mnohdy zapotřebí pobytová léčba.

Bohužel se může stát, že se oběť velmi rychle stane pachatelem, protože k něčemu takovému stačí pouze nabídnutí další osobě.

Právě děti se mohou velmi snadno stát oběťmi. Je zapotřebí, abychom byli více vnímaví a také všímaví. Rozhodně není dobré dělat z nich v domácnosti tabu.