Objednávejte půdní schody od přímého výrobce


Zateplené stahovací schody JAP pro přístup na půdu si můžete nechat vytvoÅ™it rozmÄ›rovÄ› i designovÄ› na míru. DÅ™evÄ›né víko skvÄ›le zapadá do charakteru interiéru i do požadavků na nenápadnost zabudování systému, jakým jsou stahovací schody, do prostoru. Žádné ruÅ¡ivé elementy, nýbrž pouze funkÄní a vysoce vkusné Å™eÅ¡ení. To oÄekávejte nejen v souvislosti s objednávkou znaÄkového produktu, ale také v souvislosti s excelentním zákaznickým servisem specializovaného profesionála, který Vám svými fantastickými službami i sympatickými cenami doslova vytÅ™e zrak.

Konstrukce zaruÄuje komfort i bezpeÄnost

SouÄástí systému, jímž jsou tvoÅ™eny stahovací schody, které zaruÄují příjemný vstup na půdu, je také tepelná izolace, která poskytuje dokonalé termoregulaÄní vlastnosti. V souÄasné dobÄ› na trhu hrají roli rovněž protipožární a protihlukové aspekty, které specializovaný výrobce renomovaných produktů maximálnÄ› zohledňuje. Seznamte se s moderními novinkami v oboru bytové architektury prostÅ™ednictvím excelentního servisu.