Nerozumíte úředním záležitostem?

Když přijde nějaký našinec na úřad a chce si tu něco vyřídit, obvykle si připadá jako hlupák. Protože s týmiž úředními záležitostmi nepřicházíme obvykle do styku často, a proto jim nijak extra nerozumíme, a pokud je jednou zvládneme, do příští potřeby totéž zařídit zase leccos zapomeneme, případně se změní předpisy a musí se to tedy vyřizovat nově a jinak.

Tak je tomu docela běžně na našich úřadech. Není to pro nás prostě snadné. A co teprve ve chvíli, kdy máme něco zařizovat s úředníky, se kterými se nedomluvíme nejenom proto, že nerozumíme dané problematice, ale i proto, že se s nimi nedomluvíme vůbec, protože mluví cizím jazykem!

německé mince

Ano, i to se může stát. Svět se globalizuje, a proto je stále běžnější, že musíme vyřizovat úřední záležitosti třeba i v cizině. A tak se třeba leckdo potýká s problémem, jak získat peníze, jež mu náležejí v cizí zemi, dejme tomu v Německu.

Když tam někdo pracuje, a to klidně i bez tamního občanství, může mít nárok dejme tomu na finanční podporu pro rodiče. A pokud jde i o docela banální věc, jakou je třeba vyřízení byrokracie související s něčím jako Kindergeld Překlady německého jazyka mohou činit leckomu problémy. Ale tam stejně jako tady platí, že neznalost neomlouvá. A kdo si náležitě nezažádá, kdo nedokáže správně vyplnit nezbytná lejstra, má smůlu.

tisíce marek

A tak je rozumné nechat si s něčím takovým pomoci od profesionálů, kteří se zabývají česko-německými překlady. Když je třeba vyplnit formuláře, aby mohly děti našinců pracujících v Německu třeba studovat a byly tamním státem finančně podporované, je třeba tuto povinnost zvládnout. A ne každý z nás se domluví na tak vysoké úrovni, aby se toho zhostil se ctí, ne každý by sám uspěl. Protože jak už zaznělo, je jednání s úřady nejednou složité, a má-li toto probíhat v cizím jazyce, bývá to ještě horší. Ale ne s pomocí profesionálů, kteří s tím ochotně pomohou.