Kde se používá GPS monitoring

Nové technologie se vyvíjejí stále rychlejším a rychlejším tempem. A to takovým, že mu zvláště staří lidé nemusí stačit. Ti pak mají někdy obavy z toho, co mohou nové vynálezy způsobit. To se samozřejmé týká i sledovacích systémů. Tím v současné době nejpoužívanějším je GPS, z anglického Global Positioning Systém. O co se přesně jedná?

Princip spočívá v tom, že zařízení obsahuje vysílač. Jeho signál pak zachytí jedna z mnoha družic, která snadno určí, odkud onen signál vyšel a následně odešle signál o poloze v reálném čase do přijímače. Přesnost tohoto určení závisí na vysílacím zařízení, obvykle se pohybuje kolem desítek metrů. U těch levnějších typů to mohou být až stovky, ty nejkvalitnější pak pracují s metrovou přesností.

satelit1

Ovšem není to jen kvalita vysílače, na čem přesnost závisí. Svou roli hraje také terén. Například v lese bude podstatně nižší než ve volném prostoru nebo ve městě. I to je tedy třeba vzít v úvahu, pokud tento systém používáme.

Kde se však GPS monitoring RMC Systém používá? Typickým příkladem mohou být navigace v automobilu, ať už jsou to ty zabudované nebo externí. Zde je důležité mít poněkud vyšší přesnost, neboť ukázat polohu například o ulici vedle by mohlo vést ke zmatku. A řekněme si upřímně, takovou navigaci by si nikdo nekoupil.

satelit2

Dále je vysílač obsažen v moderních chytrých mobilních telefonech. Právě díky tomu je možné používat v nich jak navigaci, tak aplikace jako jsou například Mapy. Stejně tak můžeme díky tomu hrát některé hry, jako například Pokémon Go.

V poslední době se rozšiřuje i další použití, a to na psích obojcích. Ve spojení s mobilní aplikací to umožní mít majiteli přehled, kde se jeho mazlíček právě nachází, i když se mu ztratí z dohledu. Zde je však ta nevýhoda, že psi se rádi pohybují v nepřehledném terénu, jako jsou křoviny či lesy, a to zhoršuje přesnost určení polohy. Přesto se rozhodně jedná o dobrý nástroj, který zabrání mnoha ztrátám domácích miláčků.